Koningsdag

KONINGSDAG aneb „Proč Nizozemci milují svého krále“

 

„Come on, Deni, wake up. You have to celebrate!“
[…bušil mi spolubydlící na dveře ve dvě ráno.]
You’re from Colombia, it’s not even your king.“
„But I looove him.“

No, a takhle nějak to tady od čtvrtku v noci až dodnes vypadalo. 27. dubna se totiž slaví Koningsdag. Neboli King’s day. Král Willem-Alexander má narozeniny a celá země se zbarví do oranžova a slaví. A jak se zdá, je to asi největší událost roku. Původně jsem moc nechápala, proč se kolem toho dělá takový povyk. Jasně, královo narozeniny jsou bezesporu fajn, volno z práce taky a hudba v ulicích a doprovodný akce taky (koneckonců do Bredy přijela na festival zazpívat i Rita Ora), ale v mých očích to pořád byly „jen narozeniny“. Jenže celý pátek byl doslova jedna velká oslava a party. Celé město vyšlo do ulic, zpívalo, tancovalo a popíjelo a i když jsme 90 % písniček nerozuměli, písnička „Viva Hollandia“ hrála za den tolikrát, že ji zvládáme už i my, a to umím holandsky tak maximálně „Dobrý den“ a „Děkuji“. A protože všechny tyhle oslavy ve mně vyvolaly pocit, že místní svýho krále nejen mají rádi, ale naprosto ho zbožňujou, rozhodla jsem se zjistit, co za tím vším stojí.

A upřímně, čím víc jsem toho zjistila, tím míň se tomu divím.

Takže jestli Vám nevadí malá vzdělávací vsuvka a dokážete snést trochu závisti, pokusím se tu shrnout, kdo Willem-Alexander je a proč ho vlastně všichni tak milujou.

Výsledek obrázku pro kingsday

Willem-Alexander se stal nizozemským králem 30.dubna 2013, když na trůn nastoupil jako nejstarší syn královny Beatrix, která toho dne abdikovala. Namísto očekávaného jména Willem IV. po předcích se rozhodl vládnout pod jménem Willem-Alexander. Při svém nástupu na trůn prohlásil, že se bude snažit království uspořádat tak, aby odpovídalo moderním hodnotám 21. století. Ještě před tím ale stihl spoustu věcí:

  • vystudoval střední protestanstkou školu v Haagu a historii na Universitě v Leidenu
  • mezitím sloužil dva roky u nizozemského královského námořnictva
  • v roce 1995 dosáhl hodnosti „generál poručík“ (a získal u námořnictva asi další 4)
  • poté sloužil pro nizozemské královské letectvo, kde létal až do svého nástupu na trůn, kdy mu vláda zakázala létat a zároveň vládnout.

Od svých 18 let byl členem nejvyšší Nizozemské královské rady a pro svůj obrovský zájem o mezinárodní vodní hospodářství byl současně čestným členem „World Council on Water“, stal se patronem Global Water Partnership a v roce 2006 byl jmenován předsedou Secretary Advisory body on Water u OSN. 

Kromě vody sdílí podle všeho obrovskou vášeň pro sport. Od roku 1998 je členem nizozemského Olympijského výboru a současně Mezinárodního olympijského výboru a na 125. setkání IOC byl oceněn „Gold Olympic Order“ za přínos sportu. Pod pseudonymem „W.A. Van Buren“ se v roce 1986 účastnil 200km dlouhé ice-skating tour a pod stejným jménem dokončil v roce 1992 New York Marathon. Kromě toho ho můžete vcelku snadno i se svou manželkou a třemi dcerami potkat na tribunách každé Olympiády, kam jezdí podporovat nizozemské sportovce. 

Výsledek obrázku pro willem alexander olympics

A aby toho nebylo málo, během vlády své matky pilotoval většinu letů královské rodiny (Dutch Royal Airplane) a v květnu roku 2017 přiznal, že již 21 let tajně létá dvakrát měsíčně jako co-pilot charterové lety pro KLM (což KLM nechtělo přiznat kvůli případnému obrovskému zájmu cestujících potkat se s králem a samozřejmě jeho bezpečnosti). 

Tak myslím, že po přečtení těhlech pár faktů už je vám jasný, proč mají Nizozemci svého krále tak rádi. A jestli se ptáte, proč se celé Nizozemsko obléká do oranžové, když ji nemají ani ve vlajce, je to proto, že královská rodina je z oranžsko-nasavské dynastie (v podstatě se jmenujou „Oranžoví“ [Huis Oranje-Nassau], a proto se za národní barvu považuje právě oranžová.

A jestli Vás tohle téma zajímá víc, rozhodně doporučuju si královskou rodinu vygooglovat. A pokud chcete vidět oranžové moře v ulicích Amsterdamu, doporučuju si na Youtube zadat „Kingsday“ nebo „Koningsdag“. 


ENGLISH:

„Come on, Deni, wake up. You have to celebrate!“
[…my flatmate knocking at my door at 2 am.]
You’re from Colombia, it’s not even your king.“
„But I looove him.“

This is basically how it looked like from Thursday until now. 27th April is for the so-called „Koningsdag“ (King’s day). It’s the king’s Willem-Alexander birthday and the whole country goes orange and celebrates. And it looks like it’s the biggest event of the year. I didn’t understand why Dutch people love this holiday so much. I mean, a day without work and school is always good, but in my eyes, it was „just“ the King’s birthday. But the whole Friday was one big celebration and party. The whole city was out, dancing, drinking and singing… and even though we didn’t understand 90 % of the Dutch songs, the song „Viva Hollandia“ played so many times that day, that we can almost sing it even I can still say just „Hello“ and „Thank you“ in Dutch. And because the celebrations made me feel that Dutch people really admire their King, I decided to find out what’s behind that. 

And sincerely, the more I know, the less surprised I am. 

So if you can handle a little bit of jealousy for their amazing King, let me give you few reasons why Willem-Alexander is worth loving. 

He became a king on 30th April 2013 as the oldest son of Queen Beatrix, who abdicated on that day. Instead of the expected name „Willem IV.“, he decided to reign under Willem-Alexander. When he got to the throne, he declared he will try to change the monarchy to the modern values of the 21st century. But before that, he managed to do various things:

  • He studied at protestant high school in Hague and then history at the University of Leiden
  • In between, he served two years for the Dutch Royal Navy
  • In 1995 he was honored to the „lieutenant general“ (and got various other ranks)
  • Then, he served for Dutch Royal Airforce until he became a king when the government prohibited him to serve for the air force and reign in one time.

From his 18 he was a member of Dutch Royal Council and for his huge interest in the water industry, he became a member of the World Council on Water, patron of Global Water Partnership and in 2006 was appointed as a chairman to the United Nations Secretary Advisory body on water. 

Besides that, he loves the sport. In 1998, he became a member of Dutch Olympic Committee and also the International Olympic Committee and during the 125th meeting of the IOC he was awarded the „Gold Olympic order“ for his work for the sport. Under the pseudonym of „W.A. Van Buren“ he participated in the 200-km long ice skating tour in 1986 and finished the New York Marathon in 1992. You can also meet him at every Olympics with his wife and 3 daughters cheering up the Dutch athletes.

Moreover, during the reign of his mother, he piloted the Royal Dutch Airplane to most of the trips and in May 2017 he revealed he was secretly flying the charter flights twice a month as a co-pilot for the KLM company (what they didn’t want to reveal because of a possible huge interest of passengers and his safety). 

I think that is clear now, why Dutch people love their King. And if you still wonder, why they all wear orange when it’s not even in their flag, it’s because the Royal dynasty is called „Oranje-Nassau“, which basically means „orange“. If you’re more interested, I suggest you to google king Willem-Alexander. And if you want to see the orange sea in the streets of Dutch cities, simply put „Koningsdag“ or „Kingsday“ on Youtube. 

Koningsdag Nijmegen

Koningsdag

Koningsdag Nijmegen

Koningsdag Nijmegen

Koningsdag Nijmegen

Koningsdag

Tak doufám, že se Vám tahle vzdělávací vsuvka aspoň trochu líbila.
A že třeba u nás na Hradě bude jednou alespoň někdo takový.
Mějte se fajn!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *