Radboud v. Karlovka

 

Vzhledem k tomu, že mi občas přijde nějaký ten dotaz na školu, jak je to tady se zkouškama nebo co se tu vlastně učim, rozhodla jsem se napsat článek o tom, jak to tady ve škole funguje a rovnou i se stručným srovnáním s Karlovkou pro ty, kteří netušej, jak to funguje u nás na právnický v Praze. Pokusím se to vzít od těch obecných věcí až konkrétně k předmětům, takže si snad každý najde to, co ho zajímá. A kdyby ne, neváhejte napsat do komentářů, pokusím se odpovědět na vše.

Budova fakulty

Pokud sledujete některou z mých sociálních sítí, určitě vám neuniklo, že Radboud má kampus. Tvoří ho 7 fakult, univerzitní nemocnice (která současně funguje pro celé město), obrovské sportovní centrum, centrální knihovna a spoustu dalších budov, které slouží téměř 30 tisícům studentům. Kampus samozřejmě v Praze Karlovka nemá, a proto budu porovnávat jen budovy právnických fakult. A myslím, že už když se kouknete na úvodní fotku, na první pohled je zřejmé, že moc podobných věcí tady není. 

Zatímco Grotius gebouw byla postavena v roce 2014, je jednou z nejnovějších budov na Radboud a poznáte to hned při vstupu, budova pražské fakulty stojí vedle Vltavy už od roku 1931. Nemám tudíž pocit, že by se budovy daly příliš srovnávat. Na jedné straně historická budova PrF, která má bohatou (ač ne příliš hezkou) historii a v mých očích nese jakési kouzlo honosnosti, na druhé straně krásná moderní a funkční budova, která je ekologicky šetrná, do všech koutů plně prosvětlená a nabízející největší knihovnu v Nizozemsku. Asi je studentsky milejší mít ve škole více světla, pohodlnější křesla a židle, hezčí přednáškové místnosti, genderově neutrální a vždy čisté toalety a nebo obrovskou knihovnu, v mých očích ale bude budova pražských práv pro Karlovku vždycky tak nějak symbolická, i když by si asi zasloužila rozsáhlejší opravy, trochu víc světla a občas zatopit.


Probably it’s not that surprising that sometimes I get questions about how is the school here, what do I study, how are the classes, exams etc. Therefore, I decided to write an article about the Radboud including comparison to the studies at Charles uni for those who don’t know how it works at Law Faculty in Prague. If there is something that you miss, don’t hesitate to ask!

The Law Faculty Building

As you may already know, Radboud has a campus. It’s composed of 7 faculties, uni hospital (that also serves for the whole city), huge sports center, central library and other different buildings, which serve to almost 30 thousand students. Charles uni doesn’t have a campus, therefore I will only compare the law faculty buildings. As you may suggest from the photo above, the buildings are completely different.

While Grotius gebouw was built in 2014 and it’s one of the newest buildings on the campus, which you can recognize from the very first sight, the building of the Prague law faculty stands next to Vltava river since 1931. Therefore, I don’t feel much like comparing these two buildings. On the one side, there is a historical building of Charles uni with rich (and not always happy) history holding some honest and representative spirit, on the other hand, there is modern and functional Grotius building, which is eco-friendly, fully-lightened and posses the biggest library in Netherlands. Probably it’s more students friendly to have more light, more comfortable chairs, modern equipped classrooms, gender neutral and clean toilets and beautiful library, in my eyes the building of Prague law faculty will be still somehow symbolic for the law studies, even it deserves such reconstruction.

Stravování

Stejně jako na Karlovce máme pověstný Coffee Break (jediné místo, kde si na fakultě můžete dát dobrou kávu kromě té z automatu), který nabízí i nějaké sendviče, panini, zákusky, polévku a drobné občerstvení, i v Grotiu je něco jako Coffee Corner. Nabídka je ale o něco menší – káva, croissant nebo muffin, pár tyčinek a kousek ovoce a co se týče kávy, tady rozhodně vede náš Coffee Break (první významný bod pro Karlovku!). V Grotiu navíc nemůžete platit v hotovosti, a to ani v této malé kavárničce, ani v menze. To, co ale nenajdete v Coffee Corner, najdete stoprocentně právě v menze. Na výběr jsou vždy dvě teplá jídla (cena kolem 5 euro), dvě polévky, spoustu variant teplých a studených sendvičů, kroket (těch nizozemských) a panini, salátový bar a pak klasické „snacky“ jako dezerty, tyčinky, muffiny, sladké pečivo, ale i lednice s různými jogurty, ochucenými mléky, pudinky apod. a to i v sojových a různých dietářských variantách. Kvalita jídla je tu ale rozhodně o pár levelů výš než u nás v menze. Pár lidí argumentovalo tím, že za 5 euro by v ČR taky uvařili dobře.. cena je ale úměrná cenám v Holandsku a stejně tak cenám surovin, ze kterých vaří. Možná je to proto, že je tu vzdělávací systém lépe financovaný, to ale bohužel nic nemění na tom, že naše menza je zkrátka horší.  Jídlo tu navíc kolikrát vaří „čerstvé“ před vámi, resp. mají uvařenou přílohu, nakrájené a připravené suroviny a z těch pak jídlo připraví na pánvi před vašima očima (tak trochu jako ve Vapianu).


Catering

Same as we have our loved Coffee-Break in Prague (the only place in the building where you can get better coffee than the one from the machine), which offers some sandwiches, panini, sweets, daily soup and some other food, even Grotius has something like Coffee Corner. The offer is little bit smaller – coffee, croissants or muffins, few bars and fruits and when I talk about coffee, the Prague Coffee Break wins (first point for Charles uni!). Furthermore, Grotius canteens don’t accept cash. But, the food you won’t find in the Coffee Corner, you can find in the Het Gerecht canteen for sure. There are two hot meals (for approx. 5 euro), two soups, various offer of hot and cold sandwiches, croquets (the Netherlands ones), paninis, salad bar and classic snacks as deserts, bars, muffins, sweet bakery, but also yoghurts, flavored milks, pudings etc., even in soya versions. The food quality here is way better. (Few people told me its because the food is way more expensive here. Still, the price is average for the uni food in Netherlands and the prices of goods. Maybe its because of the better educational system and government policy, I’m convinced that the food at Charles uni could be better). Moreover, sometimes they make the food right infront of you, respectively thay have prepared side dish and raw food and then cook it just infront of you (little bit like in Vapiano). 

Rozvrh

Než přejdu k rozvrhu, je asi důležité připomenout, že na Radboud mám vše v angličtině, takže jako exchange student nemám úplně stejný výběr předmětů jako ti, kteří studují v Holandštině. Nicméně jsem si u místních ověřila, že rozvrh jim tvoří úplně stejně jako nám. V Praze to máme tak, že v rámci každého ročníku si musíme zapsat povinné předměty. Už je ale na nás ke komu a v jaký den se na seminář zapíšeme, takže v rámci těch povinných máme na výběr např. z 8 časových možností. Můžeme si tak teoreticky zvolit, které budeme chodit do školy a které pracovat (nebo cokoliv jiného) a přizpůsobit tomu zbytek programu. Tady si nevybíráte vůbec nic. Ve chvíli, kdy vás zapíší na předměty dostanete rozvrh. Ten je fixní a nedá se měnit (teda pouze v případě, že se vám něco kryje). A pokud je na předmět zapsaných víc studentů než je kapacita semináře (cca 30), rozdělí škola studenty do skupin a jednotlivých dnů (opět, aniž by se vás někdo ptal). A tak jsem jedna z mála, kdo má seminář v pátek, zatímco ostatní 3 skupiny je maj během týdne a celý pátek mají volno. Většinou mám tak jeden nebo dva semináře denně, což by asi nějakou práci nebo brigádu časově poněkud komplikovalo.


Timetable

Before I speak about the timetable, its important to remind, that as an exchange student we don’t have same offer of subjects as Dutch students. Still, I asked Dutch students and the way the timetable is done is the same as ours. The system in Prague is following. We have settled compulsory subjects for each year, but then we can choose whom proffesor class we want to take and what time. So, usually we can choose from 8 possibilites of each compulsory subject throughout the week, which makes easier to settle our school into two or three days of week and then have two days free for working or something else. In Radboud, you don’t have any possibility to choose your timetable. So, when you subscribe for a subject, you get a timetable and when the capacity of the seminar is full, the school itself separates students into more groups and different days. Now, I have usually 1-2 classes a day, which would possibly not be very convenient if I would like to work during the week. 


Předměty

Co se týče povinných předmětů, je to tady víceméně stejně, tj. +- 6 na semestr (podle ročníku). Rozdíl je v tom, že zatímco v Praze máme u povinných předmětů semináře a přednášky až na výjimky téměř u všech předmětů, tady má seminář a přednášku jen jeden předmět. Další 4 mají pouze semináře a jeden zase pouze přednášky. Současně tu lpí mnohem více na docházce a přípravě.

Moje předměty:

European Private Law
Fundamental Rights in Europe
Key Concepts in Philosophy of Law
Introduction to Dutch Criminal Law
Various Branches of International Law
Individual International Criminal Responsibility

…a pokud jsem to ještě neřekla, všechno jsou to magisterské předměty v rámci LLM z evropského práva.


Subjects

Speaking about compulsory subjects, it’s more or less the same as my home uni, i.e. +- 6 for a semester. The difference is that while in Prague we have usually lectures and seminars for all of compulsory subjects (with exceptions), in Radboud this only works for one subject. Four others have only seminars and one has only lectures. At the same time, Radboud more checks the attendance and preparation for classes. 

You can see above what subjects I’m taking. They are all of the masters LLM programme of European Law.


Příprava na hodiny

Jestli je tady něco pravej kámen úrazu, pak tohle. V Nizozemsku (prý podle nějaké studie, zdroj nemám) vychází na jeden seminář ve škole přibližně 5-6 hodin přípravy doma. Když jsem to slyšela na začátku semestru, první reakce byla „haha, to víš že jo“. Bohužel, víceméně to tak je. V Praze to máme v tomhle o dost jednodušší. Na některé semináře je sice povinná docházka, občas musíme odevzdat nějaký ten úkol a občas přijde (výjimečně) předmět, kde nás vyučující přepadne nějakým testem (zdravím trestní právo), ale když to hodně zjednoduším, v průběhu semestru nemusíte v podstatě dělat skoro nic. Tady je to přesně naopak. V jednom předmětu (a už po těhlech dvou měsících k němu chovám silnou nesympatii) odevzdáváme na každou hodinu, tedy každý týden, esej na 900-1500 slov. V té musíme odkázat na povinnou i nepovinnou literaturu, kdy tu povinnou většinou tvoří tak 50 stránek čtení a 5 rozsudků evropského soudního dvora. A jako bonus, ta esej je vždy zadaná na téma, které se ještě neprobíralo, takže máte nulový teoretický základ z hodiny. A na ten stejný předmět píšeme i esej a poté ji prezentujeme v hodině, a to vše jen proto, aby nás vůbec připustili k testu (o kterém nám dnes řekli, že bude vlastně nakonec ústní zkouška). Na většinu předmětů pak píšeme eseje o různém rozsahu a na Various Branches jsme měli 3 hodinové simulované jednání Rady bezpečnosti OSN, kde se např. podle pozic státu musel odevzdávat písemný postoj státu (samozřejmě v souladu s jejich politikou, což je např. v případě zastupování Zimbabwe trochu oříšek) k projednávané věci ještě před jednáním a poté na jednání přijmout rezoluci (což zahrnovalo samozřejmě i studium jednacího řádu bezpečnostní rady. No a hádejte, kdo byl předseda). Na tomhle druhym předmětu máme taky povolené jen dvě absence za semestr. Což by nebylo tak hrozný, kdyby nebylo psané pravidlo, že „pokud má vyučující pocit, že jste se na hodinu nepřipravil, může vám to počítat jako absenci“. AU. Sice se to ještě nestalo, ale kdyby tohle zavedli u nás v Praze, tu školu by půlka lidí nedostudovala. Just sayin.


Preparation

The main difference between these schools is in preparation for classes. In Netherlands (as few people told me) the approx. preparation for one class is about 5 hours. When I heard it for the first time I though they are just exaggerating. Unfortunately, there is a loooot of preparation. In Prague, it’s much simplier. It’s true that some subjects have compulsory attendance, sometimes we have to deliver some homework and sometimes we have unexpected small exams during class (criminal law, you know who I’m talking about), but if I make it simplier, we don’t have to do much during the semester. Here, it’s the right opposite. For one subject we have to deliver assignment of 900-1500 words referring to mandatory and non-mandatory literature, reading about 50 pgs and 5 judgments of ECJ. Plus, the assignment is on a topic, we haven’t discussed in a class yet. So, you have to study it all at home before the class. Moreover, we have to write an essay and do a presentation in a class just to be able to take an exam after. /European Private Law, sorry, but you’re not my fav subject/. Other subjects also require papers and essays and e.g. for Various Branches we had a simulation of Security Council meeting, where member states had to deliver a written memo and we had to follow the Statute (guess who was a chairman). Some of the subjects also have policy that if you show up unprepared, the proffesor can count is as non-attendance. I haven’t seen this happened, but if we had this rule in Prague, not many students would finish their studies. 


Zkoušky

Tady toho asi zatím moc nenapíšu, protože za sebou ani jednu nemám. Zatímco v Praze ale většinu důležitých předmětů zakončuje ústní zkouška, kde se musíte naučit úplně všechno a vytáhnete si povětšinou dvě otázky, tady je většina zkoušek písemných (pokud nám teda neoznámí další změny). Některé jsou dokonce formou tzv. „open books exam“, kdy si na zkoušku můžete přinést i materiály, které se na hodinách používaly (např. filosofické texty). Já osobně mám radši písemné testy, přijdou mi o něco víc objektivnější než ústní zkouška. Víc o tom ale asi napíšu až je budu mít za sebou. Známkuje se tu pak na stupnici 0-10, kdy potřebujete alespoň 6 bodů, abyste zkoušku složili úspěšně, s tím, že známkami 9 a 10 jsou prý studenti hodnoceni velmi výjimečně. Na zkoušku pak máme jen dva pokusy (na Karlovce máme 3). 


Exams

I don’t have much to say about this yet, ‚cause I haven’t done any. Still, there are few difference. Most of the obligatory subjects in Prague are finished with oral exam, where you have to learn everything but you pick up usually just two / three questions. Here, most of the exams are written. Some of them are even „open books exams“, which means that you can bring the literature and some materials to the exma. Personally, I like written exams more, because they are more objective. I will write about it more when I have few done (hopefully successfully). The grading is from 1-10 points (in Prague we have 1-4, when 4 means that you have failed) and you need at least 6 points to pass. There are also 2 attemps to pass, while in Prague we have three. 


Uznávaní předmětů

Pár dotazů padlo i na to, jestli budu muset prodlužovat studium v Praze a jak to budu mít se zkouškama. Spoustu „erasmáků“ bylo skoro až šokovaných, že mi Karlovka místní předměty neuzná a pořád budu muset dělat zkoušky u nás. Jenže narozdíl od managementu je to vcelku logický. Český právo se zkrátka v cizině nenaučíte, takže zkoušku z obchodního, trestního ani občanskýho práva v Nizozemsku prostě nesložíte. Místní předměty mi tak na Karlovce uznaj jen jako volitelný (což bude asi mých nejvydřenějších 15 kreditů) a v září budu dodělávat 3 ústní, 2 zápočty a právnickou angličtinu. 


Accepting of subjects

Some of the questions asked if I have to extend the period of my studies in Prague and if they accept the subjects from Radboud. Many eschange students were suprised that Charles uni does not accept these subjects. Well, they do accept them, but only as voluntary. So, I won’t get the same amount of credits and I still have to my exams at home. Why? When you think about it, it’s logical. You cannot learn Czech commercial, criminal or civil law abroad. So when I get back home, I have to do 3 oral exams and two written ones in September to be able to continue in my 4th year of Charles uni. 

V současnosti mě asi nic víc nenapadá. Jestli tedy máte ke studiu tady na Uni nějaký dotaz, neváhejte se zeptat.

If you have any further questions don’t hesitate to ask!

Mějte se krásně!

3 thoughts on “Radboud v. Karlovka

  1. Super článek! úplně jsi mě dostala s těma úkolama a absencema. To mě vážně překvapilo, vůbec jsem o tom neměla ani tušení. Že ti zkoušeky neuznají, mě nepřekvapuje, jak píšeš, je to docela logické :). Přeju hodně štěstí v psaní esejí a v celkovém studování 🙂

    Maris Novotná

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *